ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 มี.ค. 2565
2 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 มี.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ก.พ. 2565
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.พ. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ก.พ. 2565
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 ม.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ม.ค. 2565
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ธ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับโอน ( ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23