ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ต.ค. 2563
2 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.สวนหลวง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2563
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 4 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ต.ค. 2563
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ย. 2563
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ส.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ส.ค. 2563
9 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2563
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20