ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อบต.สวนหลวงขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 มิ.ย. 2564
2 บันทึกรายงานการประชุม คก.พัฒนาฯ ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
24 พ.ค. 2564
3 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
70
15 ก.พ. 2564
4 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2564
88
09 ก.พ. 2564
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ธ.ค. 2563
6 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
86
22 ธ.ค. 2563
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 พ.ย. 2563
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ต.ค. 2563
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ต.ค. 2563
10 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.สวนหลวง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21