ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 ก.ย. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจารึก-เขต หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 บลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ก.ย. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนางจารีย์-บางไทร) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ก.ย. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 ส.ค. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ส.ค. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสายบ้านนายจันทร์-คลองบางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ส.ค. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางต้า-ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ส.ค. 2562
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ส.ค. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสายสระไคร-คลองชลประทาน หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ส.ค. 2562
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางคง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78