ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนริมคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก-สุดเขต หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 มิ.ย. 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 มิ.ย. 2563
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 มิ.ย. 2563
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายจันทร์-คลองบางบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 มิ.ย. 2563
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 พ.ค. 2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนายวรรณะ-บางนกวัก,บ้านนางคง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๗ , ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 พ.ค. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-05 สายพังการมวง-ลานช้าง (ช่วงบางต้า-ลานช้าง) หมู่ที่ 2 บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
181
14 พ.ค. 2563
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
13 พ.ค. 2563
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑๑๖-๐๑ สายดอนทอ-กม.๘ หมู่ที่ ๓,๒ บ้านดอนทือ,บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 เม.ย. 2563
100 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๐๕ สายพังการมวง-ลานช้าง(ช่วงบางต้า-ลานช้าง)หมู่ที่ ๒ บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
173
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82