ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายบางไทร-กม 8 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 ส.ค. 2558
432 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 ส.ค. 2558
433 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจ่ายสารละลาย จำนวน 3 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
156
29 ก.ค. 2558
434 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่งจ่ายสารละลาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 ก.ค. 2558
435 รายงานผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 ก.ค. 2558
436 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนสายบางไทร-กม 8 หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 ก.ค. 2558
437 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 ก.ค. 2558
438 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางน้ำ-คลองขวาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
21 ก.ค. 2558
439 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ก.ค. 2558
440 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
13 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  44  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78