ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายย้อย-บ้าน ดต.วิโรจน์ บุญขวัญ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 ก.ย. 2563
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ก.ย. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบชลประทานฝั่งตะวันออก,ฝั่งตะวันตก,สายริมคลอง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ก.ย. 2563
34 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ก.ย. 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 ส.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย์-บางไทร) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 ส.ค. 2563
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินเจ หมู่ที่ 4-บ้านผู้ใหญ่สายัณห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
19 ส.ค. 2563
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ส.ค. 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ส.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียน-บ้านผู้ใหญ่ใจ หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78