ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
478
22 ก.ย. 2554
662 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
326
15 ก.ย. 2554
663 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม-คูราชินี หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
324
14 ก.ย. 2554
664 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง-บ้านหน้าโด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 ก.ย. 2554
665 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
413
14 ก.ย. 2554
666 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบน-คลองฆ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ก.ย. 2554
667 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
29 ส.ค. 2554
668 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม-คูราชินี หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
29 ส.ค. 2554
669 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง-บ้านหน้าโด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
472
29 ส.ค. 2554
670 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
472
29 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  67  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78