ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
11 ธ.ค. 2558
402 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ธ.ค. 2558
403 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 ธ.ค. 2558
404 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
04 ธ.ค. 2558
405 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 ธ.ค. 2558
406 จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพและสูญหายไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 พ.ย. 2558
407 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 พ.ย. 2558
408 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
24 พ.ย. 2558
409 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
24 พ.ย. 2558
410 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  41  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78