ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 1 - ถนน คสล หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
25 ก.ค. 2557
532 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกสระไคร-คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 ก.ค. 2557
533 รายงานผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนทุ่งสร้าน—บ้านนางแดง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
16 ก.ค. 2557
534 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
08 ก.ค. 2557
535 รายงานผลสอบราคาการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 3 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 มิ.ย. 2557
536 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนทุ่งสร้าน-บ้านนางแดง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 มิ.ย. 2557
537 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางประคิ่น-ถนนคอนกรีตเขต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 มิ.ย. 2557
538 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายโรงพักเก่า-บ้านนางเกสร(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
16 มิ.ย. 2557
539 สอบราคาจัดซื้อค่าสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
234
13 มิ.ย. 2557
540 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
243
12 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78