ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินเจ หมู่ที่ 4-บ้านผู้ใหญ่สายัณห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ส.ค. 2563
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 ส.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ส.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคียน-บ้านผู้ใหญ่ใจ หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ก.ค. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนายเสนอ- บ้านนายเปียก หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ก.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธนี-บ้านนายทรัพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ก.ค. 2563
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิย 2563
98
03 ก.ค. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจารึก-หน้าโด หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 มิ.ย. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า-สวนนายหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มิ.ย. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองราชดำริ-คอกวัวนายแจก หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78