ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
12 มิ.ย. 2558
492 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
11 มิ.ย. 2558
493 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 มิ.ย. 2558
494 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 มิ.ย. 2558
495 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม เยี่ยมศิริ - บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
08 มิ.ย. 2558
496 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-รางน้ำบ้านกำนัน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
04 มิ.ย. 2558
497 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
04 มิ.ย. 2558
498 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
04 มิ.ย. 2558
499 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
04 มิ.ย. 2558
500 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก—สุดเขตตำบลสวนหลวงหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82