ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม เยี่ยมศิริ-บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 พ.ค. 2558
462 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
18 พ.ค. 2558
463 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหัวพรุ-ซ่องไอ้เล หมู่ที่ 2
183
14 พ.ค. 2558
464 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก-สุดเขตตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 พ.ค. 2558
465 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายอนามัย-รอบห้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 พ.ค. 2558
466 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
12 พ.ค. 2558
467 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอ้วน-บ้านนางอำพรและบ้านนางวรรณา-บ้านนางอำพร หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
29 เม.ย. 2558
468 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดอน-บ้านนายจาบ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
28 เม.ย. 2558
469 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปิยะ-บ้านนายซุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
28 เม.ย. 2558
470 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-รอบห้วย(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  47  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78