ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 มิ.ย. 2558
442 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 มิ.ย. 2558
443 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ -รางน้ำบ้านกำนัน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 มิ.ย. 2558
444 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 มิ.ย. 2558
445 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 มิ.ย. 2558
446 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 มิ.ย. 2558
447 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
12 มิ.ย. 2558
448 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
11 มิ.ย. 2558
449 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 มิ.ย. 2558
450 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78