ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในชุมชนตลาดหนองหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ม.ค. 2560
292 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4) ข้อบัญญัติ ปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 ม.ค. 2560
293 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ธ.ค. 2559
294 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
152
15 พ.ย. 2559
295 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 พ.ย. 2559
296 จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพและสูญหายไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 พ.ย. 2559
297 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 พ.ย. 2559
298 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 พ.ย. 2559
299 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 พ.ย. 2559
300 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
21 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  30  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78