ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสว่าง-บ้านนายจ่วน หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
27 เม.ย. 2550
772 ผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 9
399
27 ก.พ. 2550
773 ผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1
412
27 ก.พ. 2550
774 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อ
424
09 ก.พ. 2550
775 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
29 ม.ค. 2550
776 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
450
22 พ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  78