ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ส.ค. 2559
312 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 2,12) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ส.ค. 2559
313 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม 3 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ส.ค. 2559
314 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี-สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
05 ส.ค. 2559
315 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 ส.ค. 2559
316 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 ก.ค. 2559
317 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง-ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด ร.ร.) หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
29 ก.ค. 2559
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 ก.ค. 2559
319 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 ก.ค. 2559
320 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-รางน้ำประทาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78