ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางประคิ่น - ถนนคอนกรีตเขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
26 ส.ค. 2556
582 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-คลองฆ้อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
14 ส.ค. 2556
583 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
300
07 ส.ค. 2556
584 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
31 ก.ค. 2556
585 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนในพื้นที่ตำบลสวนหลวง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
25 ก.ค. 2556
586 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
303
05 ก.ค. 2556
587 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังกรองเร็ว หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 มิ.ย. 2556
588 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
11 มิ.ย. 2556
589 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
309
10 มิ.ย. 2556
590 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังกรองเร็ว หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
31 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  59  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78