ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประสิทธิ์-คลองเรือดูด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 ส.ค. 2555
612 รายงานผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายขอบบางทุ่งเฟื้อ-ถนนเนินเจศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
29 ส.ค. 2555
613 รายงานผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายแยกโรงพักเก่า-บ้านนางเกสร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
28 ส.ค. 2555
614 รายงานผลสอบราคาโครงการฝังท่อลอดถนน ในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
23 ส.ค. 2555
615 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช . ดาวน์โหลดเอกสาร
300
20 ส.ค. 2555
616 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านนายนงค์-คลองขวาง หมูที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
20 ส.ค. 2555
617 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
299
15 ส.ค. 2555
618 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
312
10 ส.ค. 2555
619 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายขอบบางทุ่งเฟื้อ-ถนนเนินเจศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
10 ส.ค. 2555
620 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายประสิทธิ์-คลองเรือดูด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
10 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  62  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78