ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม เยี่ยมศิริ - บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 มิ.ย. 2558
452 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-รางน้ำบ้านกำนัน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
04 มิ.ย. 2558
453 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 มิ.ย. 2558
454 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 มิ.ย. 2558
455 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 มิ.ย. 2558
456 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก—สุดเขตตำบลสวนหลวงหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 พ.ค. 2558
457 รายงานผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายหัวพรุ—ช่องไอ้เล หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 พ.ค. 2558
458 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอ้วน—บ้านนางอำพร และสายบ้านนางวรรณา-บ้านนางอำพร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 พ.ค. 2558
459 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดอน-บ้านนายจาบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 พ.ค. 2558
460 รายงานผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปิยะ—บ้านนายซุ่น หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  46  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78