ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 มี.ค. 2559
352 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
24 มี.ค. 2559
353 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
24 มี.ค. 2559
354 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
23 มี.ค. 2559
355 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 12) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
23 มี.ค. 2559
356 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายน้อม-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 มี.ค. 2559
357 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจารึก หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 มี.ค. 2559
358 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 มี.ค. 2559
359 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 มี.ค. 2559
360 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78