ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
10 พ.ย. 2557
512 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทือ-บางไทร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
30 ต.ค. 2557
513 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
28 ต.ค. 2557
514 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ( สถ.ศพด.๒ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
24 ต.ค. 2557
515 รายงานสรุปผลการพิจราณาจัดซื้อจัดประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ต.ค. 2557
516 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ของ อบต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 ต.ค. 2557
517 ยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อล้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 ต.ค. 2557
518 รายงานผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสวนนายเจริญ รองเดช หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
12 ก.ย. 2557
519 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
205
11 ก.ย. 2557
520 รายงานผลสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
05 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  52  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78