ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงพักเก่า - บ้านนางเกสร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
30 พ.ค. 2557
592 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนในเขต หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
285
21 พ.ค. 2557
593 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางนกวัก-บางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
285
15 พ.ค. 2557
594 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
08 พ.ค. 2557
595 รายงานผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายบางไทร-กม 8 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
02 พ.ค. 2557
596 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายบางไทร - กม 8 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
17 เม.ย. 2557
597 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
301
10 เม.ย. 2557
598 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางไอ้โต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
28 มี.ค. 2557
599 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนวัดพังยอม-บ้านนางเอียด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
25 มี.ค. 2557
600 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
24 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  60  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82