ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโต้ง- บางน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 เม.ย. 2562
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายซุ่น-บ้านนายสมหมาย หมูที่ ๔ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 เม.ย. 2562
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 เม.ย. 2562
114 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต สวนหลวง หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง (ช่วงข้าง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มี.ค. 2562
115 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงศ์-เนินเจ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 มี.ค. 2562
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 มี.ค. 2562
117 รายงานผู้ชนะโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 มี.ค. 2562
118 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ-บ้านนางบุญให้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
20 ก.พ. 2562
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ก.พ. 2562
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดพังยอมหน้าบ้านนางวรรณา-ชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78