ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน-บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
14 ก.ค. 2560
252 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.3 (ซ่อมแซมถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ก.ค. 2560
253 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ก.ค. 2560
254 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ก.ค. 2560
255 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเมียด-เนินล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 มิ.ย. 2560
256 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางนกวัก-บางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 มิ.ย. 2560
257 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 มิ.ย. 2560
258 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 มิ.ย. 2560
259 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 มิ.ย. 2560
260 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78