ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง-ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด ร.ร.) หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 ก.ค. 2559
322 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ก.ค. 2559
323 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 ก.ค. 2559
324 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-รางน้ำประทาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 ก.ค. 2559
325 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 8)งบกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 ก.ค. 2559
326 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ก.ค. 2559
327 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
07 ก.ค. 2559
328 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 19 ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ- ทุ่งยาว) หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 มิ.ย. 2559
329 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 12) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 มิ.ย. 2559
330 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  33  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78