ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7 (ซ่อมแซม 4 สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ส.ค. 2560
222 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ซ่อมแซม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
18 ส.ค. 2560
223 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 10 ) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ส.ค. 2560
224 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 12) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ส.ค. 2560
225 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ส.ค. 2560
226 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยธุรกิจ-สะพาน อบจ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ส.ค. 2560
227 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 12(ซ่อมแซม) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ส.ค. 2560
228 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 2) ก่อสร้าง คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ส.ค. 2560
229 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560
102
11 ส.ค. 2560
230 รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางน้ำ-คลองขวาง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78