ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.หนองหม้อ ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
226
19 ต.ค. 2559
342 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.หนองหม้อ ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
239
19 ต.ค. 2559
343 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
15 ต.ค. 2559
344 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4)ก่อสร้างรั้ว ศพด.,ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด. และก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านหนองหม้อ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
10 ต.ค. 2559
345 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
19 ก.ย. 2559
346 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ดิษคล้าย-บ้านนายสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง
223
12 ก.ย. 2559
347 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
12 ก.ย. 2559
348 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ดิษคล้าย-บ้านนายสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ก.ย. 2559
349 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 ก.ย. 2559
350 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
25 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82