ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 3,5,6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
23 พ.ค. 2559
342 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 พ.ค. 2559
343 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 3,5,6) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 พ.ค. 2559
344 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 พ.ค. 2559
345 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 เม.ย. 2559
346 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
12 เม.ย. 2559
347 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายห่วง-สะพานบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 มี.ค. 2559
348 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 มี.ค. 2559
349 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเลี่ยน-บ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
29 มี.ค. 2559
350 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78