ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำคลองหนองหม้อ , คลองไสท้อน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 ก.ย. 2557
522 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสวนนายเจริญ รองเดช หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
28 ส.ค. 2557
523 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
21 ส.ค. 2557
524 รายงานผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอนันต์-บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
21 ส.ค. 2557
525 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำคลองหนองหม้อ,คลองไสท้อน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
18 ส.ค. 2557
526 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ส.ค. 2557
527 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๑-ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
14 ส.ค. 2557
528 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายแยกสระไคร-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 ส.ค. 2557
529 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
04 ส.ค. 2557
530 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
29 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78