ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ช่่อมแชม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 ส.ค. 2560
202 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายต่อจากถนนลาดยาง-เขตตำบลเชียรเขา หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 ส.ค. 2560
203 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ่อเงาะทุ่งยาว(ซอยตาแดงแยกซ้าย-บ้านนายเพียร) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
23 ส.ค. 2560
204 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายเขตตำบลสวนหลวง,เชียรเขา-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 ส.ค. 2560
205 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายนางสุภาพ-ชลประทานเก่า(ต่อจากถนนคอนกรีต) หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
23 ส.ค. 2560
206 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ-บ้านนายเปียก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 ส.ค. 2560
207 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน-ชลประทาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
23 ส.ค. 2560
208 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ส.ค. 2560
209 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที่ 10 –เขตหมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 ส.ค. 2560
210 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย์-บางไทร) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78