ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 รายงานผลการสอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน 6 บ้านดอนยาง ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 มี.ค. 2554
692 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมืออุปกรณกู้ชีพ ) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
545
08 มี.ค. 2554
693 รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนตลาดหนองหม้อ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
23 ก.พ. 2554
694 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
436
17 ก.พ. 2554
695 รายงาผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ INKJET ALLIN ONE ดาวน์โหลดเอกสาร
506
16 ก.พ. 2554
696 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนตลาดหนองหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ก.พ. 2554
697 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
02 ก.พ. 2554
698 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ INKJET ALLIN ONE ดาวน์โหลดเอกสาร
324
31 ม.ค. 2554
699 สอบราคาจ้างโครงการรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
24 ม.ค. 2554
700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
12 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  70  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78