ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
09 พ.ย. 2554
652 จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
338
04 พ.ย. 2554
653 รายงานสรุปผลการจัดซื้ออจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
342
04 พ.ย. 2554
654 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
25 ต.ค. 2554
655 รายงานผลการสอบราคาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
348
11 ต.ค. 2554
656 สรุปผลการการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
07 ต.ค. 2554
657 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
22 ก.ย. 2554
658 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
316
15 ก.ย. 2554
659 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม-คูราชินี หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
14 ก.ย. 2554
660 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง-บ้านหน้าโด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
14 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  66  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78