ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 มี.ค. 2557
562 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว-สายนครศรีหัวไทร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 มี.ค. 2557
563 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยกเที่ยว-บ้านนายสมพร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
27 ก.พ. 2557
564 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาวา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
19 ก.พ. 2557
565 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-รอบห้วย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
18 ก.พ. 2557
566 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ก.พ. 2557
567 สอบราคาจัดซื้อโอ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
31 ม.ค. 2557
568 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ม.ค. 2557
569 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
273
09 ธ.ค. 2556
570 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพและสูญหายไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
29 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  57  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78