ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ก.ย. 2561
132 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ 12 ตำบล สวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
13 ก.ย. 2561
133 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
12 ก.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13(ส่วนที่ 2) แยกแหลมกาหลง-ถนนนายยกหลับ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ก.ย. 2561
135 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม-สะพานนายห้วง,สะพานบ้านนายห้วง-บ้านนายแจ้ง,สะพานบ้านนายห้วง-บ้านนายแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ก.ย. 2561
136 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายนายทวน-พังการมวง,สายบ้านนายประภาส-หนองจิก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ส.ค. 2561
137 รายงานผู้ชนะโครงการวางท่อเมนประปาบ้านทับแขก หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ส.ค. 2561
138 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๓ (ส่วนที่ ๒) แยกแหลมกาหลง-ถนนนายยกหลับ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ส.ค. 2561
139 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 7) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ส.ค. 2561
140 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78