ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางเสม็ด-พังการมวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ก.ค. 2562
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนทือ-บางไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มิ.ย. 2562
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 มิ.ย. 2562
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยกเที่ยว- คลองขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 มิ.ย. 2562
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ ๔ - บ้านผู้ใหญ่สายัณห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 พ.ค. 2562
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 พ.ค. 2562
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโต้ง- บางน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 เม.ย. 2562
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายซุ่น-บ้านนายสมหมาย หมูที่ ๔ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 เม.ย. 2562
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 เม.ย. 2562
110 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต สวนหลวง หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง (ช่วงข้าง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78