ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน-บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 พ.ย. 2561
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน - บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 พ.ย. 2561
123 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางนกวัก-บางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ต.ค. 2561
124 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ต.ค. 2561
125 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 ต.ค. 2561
126 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางต้า-ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ต.ค. 2561
127 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ก.ย. 2561
128 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ 12 ตำบล สวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.ย. 2561
129 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 ก.ย. 2561
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13(ส่วนที่ 2) แยกแหลมกาหลง-ถนนนายยกหลับ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78