ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานผลโครงการขุดลอกคลองราชดำริ-ถนนบ้านดอนยางนายช่วย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 พ.ค. 2560
272 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 เม.ย. 2560
273 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 เม.ย. 2560
274 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางต้า-ลานช้าง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 เม.ย. 2560
275 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 เม.ย. 2560
276 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 เม.ย. 2560
277 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 เม.ย. 2560
278 รายงานผลโครงการขุดลอกคลองริมถนนสายบ้านนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 เม.ย. 2560
279 รายงานผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 เม.ย. 2560
280 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับแขก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78