ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
21 มิ.ย. 2559
332 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุทิน-บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
15 มิ.ย. 2559
333 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
13 มิ.ย. 2559
334 รายงานผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 มิ.ย. 2559
335 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8)
170
06 มิ.ย. 2559
336 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 มิ.ย. 2559
337 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 มิ.ย. 2559
338 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจรัส-บ้านนางบุญเรือน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 พ.ค. 2559
339 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-คลองบางบ้าน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 พ.ค. 2559
340 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78