ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอ้วน-บ้านนางอำพรและบ้านนางวรรณา-บ้านนางอำพร หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
29 เม.ย. 2558
472 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดอน-บ้านนายจาบ หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 เม.ย. 2558
473 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายปิยะ-บ้านนายซุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 เม.ย. 2558
474 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-รอบห้วย(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
22 เม.ย. 2558
475 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 เม.ย. 2558
476 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบน หมู่ที่ 4 และสถานีสูบน้ำบ้านบ่อล้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
20 มี.ค. 2558
477 รายงานผลสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะกา-คลองขวาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 มี.ค. 2558
478 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
12 มี.ค. 2558
479 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบน หมู่ที่ 4 และสถานีสูบน้ำบ้านบ่อล้อ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 มี.ค. 2558
480 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะกา-คลองขวาง หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  48  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78