ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 มิ.ย. 2560
262 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 19 ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ- ทุ่งยาว) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 มิ.ย. 2560
263 รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-เนินเจ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 พ.ค. 2560
264 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง
121
29 พ.ค. 2560
265 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
29 พ.ค. 2560
266 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
24 พ.ค. 2560
267 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
23 พ.ค. 2560
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 พ.ค. 2560
269 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 พ.ค. 2560
270 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-เนินเจ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78