ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
07 มิ.ย. 2554
682 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
10 พ.ค. 2554
683 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
18 เม.ย. 2554
684 รายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแยกริมคลองบางบ้านฝั่งตะวันตก(ข้างบ้านนายแดง) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
05 เม.ย. 2554
685 รายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
05 เม.ย. 2554
686 รายงานผลการสอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 มี.ค. 2554
687 รายงานผลการสอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
434
23 มี.ค. 2554
688 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
21 มี.ค. 2554
689 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
14 มี.ค. 2554
690 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
11 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  69  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78