ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
399
10 ส.ค. 2554
672 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
10 ส.ค. 2554
673 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
05 ส.ค. 2554
674 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางไอ้โต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 ส.ค. 2554
675 รายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสะพานนายห่วง – บ้านนายจารึก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
02 ส.ค. 2554
676 รายงานผลการสอบราคาซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
409
28 ก.ค. 2554
677 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
19 ก.ค. 2554
678 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
370
12 ก.ค. 2554
679 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสะพานนายห่วง-บ้านนายจารึก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
12 ก.ค. 2554
680 ประกาศสอบราคาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1750
11 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  68  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78