ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.พ. 2558
482 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
06 ก.พ. 2558
483 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมยกระดับถนนสายสามแยกนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 ก.พ. 2558
484 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฤทธิ์-บ้านนายแก้ว (รอบห้วย) หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 ม.ค. 2558
485 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเลียน-บ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
28 ม.ค. 2558
486 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายครูแก้ว-คอกวัวนายแกบ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 ม.ค. 2558
487 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ม.ค. 2558
488 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฤทธิ์-บ้านนายแก้ว (รอบห้วย) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
15 ม.ค. 2558
489 รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิง-บางไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 ม.ค. 2558
490 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
12 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  49  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78