ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพัง(สามแยกคล้องช้าง-สะพานดอนเปลี่ยน) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 พ.ค. 2561
152 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนทือ-บางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 พ.ค. 2561
153 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคอนกรีต-โรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 พ.ค. 2561
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 พ.ค. 2561
155 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 พ.ค. 2561
156 รายงานผู้ชนะโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองบางหรงบน หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 พ.ค. 2561
157 รายงานผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.สวนหลวง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 เม.ย. 2561
158 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8)ซ่อมแซมถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 เม.ย. 2561
159 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกหอประชุมบ้านนางภพ-บ้านนายมานพ,สายบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 เม.ย. 2561
160 รายงานผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายบางต้า-ลานช้าง,สายนายตุ๊-คลองบางไทร,สายสามแยกบ้านนายปรึก-เขตอำเภอชะอวด หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78