ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 ก.ย. 2559
302 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ดิษคล้าย-บ้านนายสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง
144
12 ก.ย. 2559
303 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
12 ก.ย. 2559
304 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ดิษคล้าย-บ้านนายสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ก.ย. 2559
305 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ก.ย. 2559
306 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ส.ค. 2559
307 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทรจากสะพานบ้านบน-บางลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
19 ส.ค. 2559
308 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 2)งบกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ส.ค. 2559
309 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ส.ค. 2559
310 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78