ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายข้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ-คลองกอก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
07 ก.ย. 2553
712 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย กม.8-เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
329
07 ก.ย. 2553
713 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องจัดการเรียนรู้ ของโครงการเรียนรู้ระบบ BBL ดาวน์โหลดเอกสาร
575
30 ส.ค. 2553
714 รายงานผลการสอบราคาโครงการซ่อมหลุมบ่อสายโรงพักเก่า-บ้านนายสว่าง ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
25 ส.ค. 2553
715 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
10 ส.ค. 2553
716 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อสายโรงพักเก่า-บ้านนายสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
06 ส.ค. 2553
717 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
505
09 ก.ค. 2553
718 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
532
08 ก.ค. 2553
719 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
08 มิ.ย. 2553
720 สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
27 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78