ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางประคิ่น- ถนนคอนกรีตเขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 มิ.ย. 2557
542 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 7)
145
06 มิ.ย. 2557
543 รายงานผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนในเขต หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
05 มิ.ย. 2557
544 ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกสระไคร-คลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
04 มิ.ย. 2557
545 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-ถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 มิ.ย. 2557
546 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางนกวัก-บางไทร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 พ.ค. 2557
547 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงพักเก่า - บ้านนางเกสร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
30 พ.ค. 2557
548 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนในเขต หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
21 พ.ค. 2557
549 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางนกวัก-บางไทร หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 พ.ค. 2557
550 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
08 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78