ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ-บ้านนางบุญให้ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ก.พ. 2561
172 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 11) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 ม.ค. 2561
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3)ซ่อมแซมถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 ม.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านดอนทือ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 ม.ค. 2561
175 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ม.ค. 2561
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ม.ค. 2561
177 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สารเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ม.ค. 2561
178 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3) ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลบ.ม. บ้านดอนทือ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ธ.ค. 2560
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ธ.ค. 2560
180 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ื 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78