ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 สอบราคาจ้างโครงการเกรดปรับเรียบถนนสายบ้านนายนิคม-ศาลาประชุม หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
21 พ.ค. 2553
722 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายบางนกวัก-บ้านนายสุคนค์ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
21 พ.ค. 2553
723 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
10 พ.ค. 2553
724 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
405
20 เม.ย. 2553
725 สอบราคาจ้างโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
476
26 มี.ค. 2553
726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวัดทุ่งเฟื้อ-บ้านนายสว่าง หมู่ที่ 5,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
23 มี.ค. 2553
727 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามโครงการประมูลจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
19 มี.ค. 2553
728 สสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
11 มี.ค. 2553
729 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
02 ก.พ. 2553
730 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
11 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  73  |74|  |75|  |76|  |77|  |78