ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจารึก หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 มี.ค. 2559
362 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 มี.ค. 2559
363 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
22 มี.ค. 2559
364 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 มี.ค. 2559
365 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 12) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
21 มี.ค. 2559
366 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 มี.ค. 2559
367 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
18 มี.ค. 2559
368 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 มี.ค. 2559
369 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 มี.ค. 2559
370 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  37  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78