ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 มี.ค. 2559
372 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 มี.ค. 2559
373 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
11 มี.ค. 2559
374 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
11 มี.ค. 2559
375 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 6 โครงการ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 ก.พ. 2559
376 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
25 ก.พ. 2559
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
23 ก.พ. 2559
378 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์-บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
23 ก.พ. 2559
379 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
23 ก.พ. 2559
380 รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฤทธิ์-บ้านนายแก้ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
23 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  38  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78