ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 มี.ค. 2560
282 รายงานผลโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 มี.ค. 2560
283 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ-บ้านนางบุญให้ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ก.พ. 2560
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 ก.พ. 2560
285 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง-ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด ร.ร.) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 ก.พ. 2560
286 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 ก.พ. 2560
287 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในชุมชนตลาดหนองหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ม.ค. 2560
288 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 4) ข้อบัญญัติ ปี 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
17 ม.ค. 2560
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
14 ธ.ค. 2559
290 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
146
15 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78