ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางน้ำ-คลองขวาง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ส.ค. 2560
232 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายน้อม-โพรงโอน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ส.ค. 2560
233 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 13 (ซ่อมแซม) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 ส.ค. 2560
234 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 ส.ค. 2560
235 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 (ซ่อมแซม) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
03 ส.ค. 2560
236 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 15 (ส่วนที่ 2) สามแยกบ้านนายสมใจ- ถนน 408 ครูผ่องศรี หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ส.ค. 2560
237 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเลี่ยน-บ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ส.ค. 2560
238 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง-ศาลาประชุมหมู่บ้าน(บริเวณวัด,โรงเรียน) หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ส.ค. 2560
239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล ( หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ส.ค. 2560
240 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 7(ช่อมแซม) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78